097-4245356, 065-4629656, 061-328-9551

วิธีการชำระเงิน

ทำได้โดยการโอน เงินสด หรือเช็คเงินสด เข้าบัญชี : กรณีชำระในนามบุคคลธรรมดา

%e0%b8%98_%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%93%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%a2%e0%b9%8c
%e0%b8%98_%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2

ส่งหลักฐานการโอนเงินเข้า LINE id : @flowergrand หรือ Fax : 02-272-0756 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Hotline: 097-4245356, 065-4629656, 061-328-9551